Úvod


Mojim pôvodným zámerom bolo zachytiť a dokumentačne spracovať prehľad o vývoji pretekárskeho skialpinizmu na Slovensku. Uvádzam ho zo svojho pohľadu organizátora aj účastníka mnohých domácich a niekoľkých zahraničných pretekov. Po ukončení organizovania pretekov mi zostalo množstvo písomností vrátane takmer všetkých propozícií, kronika, fotky a diapozitívy aj veľa osobných spomienok. Odkladal som aj iné písomnosti týkajúce sa prípravy a organizácie pretekov.

Preteky v skialpinizme si postupne od roku 1977 kliesnili cestu k svojim priaznivcom a športovej verejnosti, hľadali miesto v širokej palete športov. K tomu, aby sa skialpinizmus mohol považovať za „veľký šport“, musel prejsť ešte kus cesty.

Vzhľadom k rozvoju skialpinizmu ako celku, pretekania zvlášť, ale tiež pre zachovanie a informovanie mladšej pretekárskej verejnosti, som sa rozhodol zostaviť históriu pretekov v skialpinizme. S týmto cieľom som oslovil všetkých vtedajších organizátorov pretekov, ktorým ďakujem za pomoc pri zhromažďovaní podkladov. Menovite Rudovi Machovi, Ivanovi Ďurkovi, Františkovi Kiksy Adamíkovi, Mariánovi Milovi, Ľubovi Olejárovi, Zdenovi Sedláčkovi, Petrovi Kubaškovi a ďalším, ktorí mi poskytli písomnosti, kroniku pretekov v Žiarskej doline (1979-1986), fotky a cenné informácie. Archív výsledkových listín spolu s poznámkami, výstrižkami z novín významne doplnili Milan Madaj, Anna Pažitná a Dušan Trizna.

Spracovaním histórie skialpinistických pretekov na Slovensku som chcel vzdať poctu a poďakovanie kamarátom, činovníkom i organizátorom všetkých pretekov za odvedenú neľahkú, náročnú prácu. Toto dielo nie je len môj autorský počin, ale je aj dielom spoluautorov, ktorých skrátené príspevky z rôznych médií som si dovolil zaradiť do historického kontextu. Spoluautori (pramene) sú uvedení pri jednotlivých príspevkoch a tiež v kapitole „Použitá literatúra, fotografie“.

Hoci prvotným zámerom bolo predovšetkým zdokumentovanie histórie skialpinistických pretekov na Slovensku, postupne som svoj tematický záber rozšíril aj o podnikanie slovenských pretekárov na významných pretekoch v zahraničí. Veď obdobie rokov 1988 až 2004 môžeme smelo nazývať „Zlatým obdobím slovenského skialpinizmu“, lebo naši pretekári vtedy patrili medzi elitu európskeho skialpinizmu. Veľké množstvo výsledkových listín pretekov bolo podkladom pre spracovanie doposiaľ nepublikovaných prehľadov a tabuliek. Nakoniec som svoj záber výrazne rozšíril o hlbšiu históriu používania lyží v slovenských horách od klasického horského lyžovania, cez preteky v skialpinizme a významné horské prechody až po extrémne zjazdy, či horolezectvo s lyžami. Texty knihy zachytávajú obdobie rokov 1910 – 2021.

Tieto informácie sú určené všetkým, ktorí majú blízko k športovým zážitkom v zimnej prírode a chcú nazrieť do vývoja skialpinizmu na Slovensku.

Ospravedlňujem sa za niektoré neúplné informácie, ktoré sa mi ani po dlhom období (20 rokov) zhromažďovania podkladov nepodarilo zdokumentovať. Niektoré materiály sa jednoducho nezachovali...

Stanislav Melek

Späť

Stanislav Melek a kol.: Príbeh zvaný skialpinizmus Prečo písať históriu 1 / 1